Stockholm 15-17 februari.

Malmö 5-7 april.

Göteborg 23-25 augusti.

Umeå 11-13 oktober.

Stockholm 25-27 oktober.


1 - 3 marsfinns vi på plats under Fårfesten.

Symässan på Kviberg, Göteborg.

8 - 10 mars hittar ni oss på Symässan på Kviberg med våra tyger delar av vårt övriga sortiment.

Hantverksmässan på Norrvikens Trädgårdar, Båstad.

26 - 28 juli finns vi med som vanligt i tälthallen med ett stort sortiment av våra produkter.