Malmö 5-7 april, monter C:20.

Göteborg 23-25 augusti.

Umeå 11-13 oktober.

Stockholm 25-27 oktober.

Hantverksmässan på Norrvikens Trädgårdar, Båstad.

26 - 28 juli finns vi med som vanligt i tälthallen med ett stort sortiment av våra produkter.